Informace o projektu

Automatizovaný kolorizační systém pro podporu tématické kartografie v GIS

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/00/D019
Období řešení
1/2000 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je shromáždit poznatky týkající se používání barev v kartografické praxi a dalších příbuzných oblastech a na jejich základě navrhnout prototyp kolorizačního systému pro tématické mapování prostřednictvím GIS. Barva je klíčovým atributem gr afických prvků v mapovém poli tématických map a její chybné použití je nejčastější příčinou vedoucí k nesprávné vizualizaci geografických dat udržovaných v GIS. Vzhledem k tomu, že současné rozšíření GIS značně přesahuje kartografickou i geografickou kom unitu, je nutná implementace zásad kartografické tvorby do těchto systémů. Navržený kolorizační systém by měl skloubit tradiční kartografické postupy s kognitivními aspekty percepce tématických map, založenými na výzkumu, který bude součástí projektu. Vý sledkem projektu bude znalostní báze pro kartografickou kolorizaci spolu s pravidly na využití této báze.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info