Informace o projektu

Studium fulerenových struktur v astrofyzikálním prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/94/0470
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je shromáždit či přinést nový faktografický materiál pro kritické posouzení otázek přítomnosti fulerenových struktur v mezihvězdné látce. Výsledky řešení by měly definovat a popsat procesy, kterými jsou fulereny v mezihvězdném prostředí formovány a desintegrovány, a rozhodnout, které fáze vývoje mezihvězdné hmoty jsou pro tyto procesy rozhodující. Mají být získány kvantitativní odhady zastoupení fulerenových molekul v mračnech mezihvězdné hmoty. V rámci projektu by měly být studovány i efekty spojené s izotopickým zastoupením uhlíku ve fulerenových molekulách. Uvedených cílů má být dosaženo spektroskopickým studiem obálek uhlíkových hvězd, mračen mezihvězdné hmozy, počítačovou simulací absorpčních křivek spojenou s teoretickým modelováním fulerenových struktur. Předpokládá se, že výsledky získané astrofyzikálním studiem a jeho teoretickou interpretací budou testovány pomocí měření fyzikálních vlastností fulerenů na vzorcích získaných laboratorní syntézou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info