Informace o projektu

Funkce čítanky v současné škole

Kód projektu
MUNI/41/21-C/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt předpokládá realizaci výzkumné sondy, která bude zjišťovat užívanost jednotlivých alternativních čítanek pro 4.a 5.roč. ZŠ a doprovodných didaktických materiálů v pedagogické praxi. Na základě této sondy, požadavků platných školských dokumentů a pohledu odborných publikací bude vypracován podrobný projekt, podle kterého bude možno provést analýzu nejužívanějších současných učebních materiálů po stránce věcného obsahu i didaktické vybavenosti.