Informace o projektu

Příprava a otevření jednoročního nástavbového kursu v rámci zvyšování jazykové kvalifikace učitelů německého jazyka

Kód projektu
ROZV/85/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Zkušenosti ukazují, že učitelé cizích jazyků musí neustále zvyšovat svoji jazykovou kompetenci a prohlubovat znalosti o vyučovaném předmětu, mají-li být ve výuce trvale úspěšní. Obsah nástavbového kursu, který tvoří podstatu projektu, je zaměřen na rozšiřování vědomostí a dovedností, které přesahují rámec studijních programů rádného denního a kombinovaného studia oboru na PdF v Brně.