Informace o projektu

Účinky adenosinových analogů na krvetvorbu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA305/02/0423
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Původní nálezy navrhovatelů tohoto projektu, získané při řešení projektů GA ČR 306/93/0051, 306/96/1721 a 306/99/0027, prokázaly, že látky, zvyšující extracelulární hladinu adenosinu (dipyridamol + AMP), stimulují proliferaci a diferenciaci v kompartmentech granulopoézy a erytropoézy po podání normálním myším nebo myším, u nichž byl vyvolán útlum krvetvorby působením ionizujícího záření nebo cytostatik. Předkládaný projekt je zaměřen na rozvíjení těchto nálezů ve smyslu studia mechanismů receptorového působeni extracelulárního adenosinu na krvetvorbu. Pozornost bude zaměřena na testování účinků vybraných adenosinových derivátů působících na různé subtypy buněčných adenosinových receptorů v pokusech in vivo a in vitro s cílem definovat metabolické transdukční cesty, jimiž jsou zprostředkovány pozorované efekty léků zvyšujících extracelulární hladinu adenosinu. Získané výsledky mohou přispět k určení nových, efektivních farmakologických postupů, založených na signalizaci adenosinových b

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info