Informace o projektu
Moravská městečka po třicetileté válce (Život a hospodaření obyvatel ve 2.polovině 17.století)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/02/0057
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Záměrem předkládaného projektu je v maximální míře postihnout život obyvatelstva moravských městeček od konce třicetileté války až po závěr 17. století. Pozornost bude věnována nejen demografickým správním a hospodářským poměrům zkoumaných lokalit, ale i komunikaci městeček s jejich okolím, zajištění zábavy jeho obyvatel, podpoře chudých apod. Bádaní bude především vycházet z rozboru účetního materiálu, který bude doplňován poznatky z dalších pramenů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info