Informace o projektu

Vývoj českého a moravského zemského procesního práva ve světle právních úprav (kodifikací) první poloviny 17.století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/02/1334
Období řešení
1/2002 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem navrhovaného projektu je popis změn v Českém a moravském zemském procesním právu,které nastaly pod vlivem reforem zemského práva z let 1627, 1628, 1640, 1650 a vymezení přetrvávajících rozdílů mezi oběma právními úpravami. Tato perioda vývoje zemského procesního práva nebyla dosud systematicky probádána a je tedy žádoucí existující mezeru vyplnit. Projekt bude dílčím přínosem k rozvoji právní historie zejména při přípravě komplexního zpracování vývoje zemského práva a procesního práva zvlášť. Nové poznatky budou využity v pedagogickém procesu a také při výchově mladých doktorandů v postgraduálním studiu. Výsledkem projektu bude monografie na téma: "Vývoj českého a moravského zemského procesního práva ve světle právních úprav (kodifikací), první poloviny 17. století", (cca 300 stran) a několik odborných článků. Monografie poslouží mému vědeckému růstu, bude předložena jako habilitační spis.

Publikace

Počet publikací: 1