Informace o projektu

Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/0321
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
evropský koncept mnohojazyčnosti, němčina jako druhý cizí jazyk, zjištění současného stavu, strategie učení a styly vyučování, interference, zvyšování kvality ve výuce cizích jazyků

Schopnost každého občana ovládat vedle mateřského jazyka alespoň dva cizí jazyky je jedním ze
stěžejních cílů současného evropského i národního jazykového vzdělávání. Tato situace klade nové
požadavky na profesní kompetence učitelů cizích jazyků, kteří koncept mnohojazyčnosti mají realizovat
v edukační praxi. Navrhovaný projekt si klade za cíl poskytnout hlubší a diverzifikovanější vhled do
teorie a empirie konceptu mnohojazyčnosti na příkladu výuky němčiny jako druhého cizího jazyka po
angličtině v sociokulturním a jazykovém prostředí české školy. Bude využito kombinace metod
kvalitativního a kvantitativního, teoretického a empirického pedagogického a psycholingvistického
výzkumu.

Výsledky

Výsledky řešení projektu byly publikovány formou: (1) dvou kolektivních odborných knih, které jsou psány v německém jazyce s anglicky a česky psaným úvodním slovem a ke každé kapitole v obou jazycích psaným resumé: Sorger, Brigitte, Janíková, Věra (Hrsg.) (2011). Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0203-2) a Sorger, Brigitte, Káňa, Tomáš, Janíková, Věra, Reitbrecht, Sandra, Brychová, Alice (Hrsg) (2013). Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0558-3; (2) jedné monografie: Janíková, Věra (2013). Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. Brno: MU. ISBN 978-80-210-6683-0); (3) 1 časopisecké studie; (4) 1 článku ve sborníku Thomson-Reuters; (5) 4 článků v odborném recenzovaném časopise; (6) 8 odborných textů v konferenčních sbornících. Výsledky projektu byly průběžně prezentovány formou 31 konferenčních sdělení na 3 konferencích pořádaných v rámci projektu a odborných setkáních v zahraničí, převážně v německém jazyce, a prostřednictvím jiných popularizačních platforem. Hlavními cíli projektu bylo (1) provést analýzu míry implementace podpory mnohojazyčnosti v českém prostředí, (2) na základě teoretického výzkumu propracovat nástroj pro empirické uchopování jednoho z aspektů empirického výzkumu konstruktu mnohojazyčnosti ve specifickém případě české školy a jazykové konstelace výzkumného vzorku, realizování výzkumných studií zaměřených na rozvoj textové kompetence žáků při osvojování více jazyků a podpora efektivního uvádění konceptu mnohojazyčnosti do českého odborného prostředí ve více sférách jazykového vzdělávání, (3) intenzivně spolupracovat se zahraničními odborníky v dané oblasti.

Publikace

Počet publikací: 66


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info