Informace o projektu
Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP408/11/0709
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Středovýchodní Evropa; demokracie, demokratizace; demokratické deficity posttransformačních

Středovýchodní Evropa (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) prošla procesy demokratické konsolidace a evropeizace. Zároveň však je politika v těchto zemích konfrontována s originálními (autochtonními i cizorodými) výzvami, riziky i nebezpečími pro demokracii. Jen některá z nich přitom souvisejí s rezidui komunistické minulosti. Mezi tato rizika patří mj. politický extremismus a násilí, korupce, etnické a náboženské konflikty, imigrace a organizovaný zločin, ale také nedemokratické defekty ve vývoji v sousedních zemích regionu. Tyto jevy mají na politiku ve středovýchodní Evropě
výrazný vliv, mají důsledky ve sféře polity, reflektují je aktéři při výběru nástrojů a strategií ve sféře politics. A právě výzkum specifických, areálově typických podob těchto výzev a ohrožení demokracie ve středovýchodní Evropě a jejich teoretická reflexe jsou předmětem tohoto projektu. Projekt tak reaguje a rozvíjí dosavadní badání na tomto poli, věnované aktuálnímu tématu zakotvení a proměn demokracie v rozmanitých kulturně-civilizačních podmínkách.

Publikace

Počet publikací: 87


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info