Informace o projektu

Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

Kód projektu
GAP205/11/1687
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Odpovědná osoba Mgr. Ota Samek, Dr.
Logo poskytovatele

Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je vývoj nových metod pro bezkontaktní neinvazní analýzu živých mikroorganismů (bakterií a eukaryotických buněk) v relevantních okolních podmínkách. Mikroorganismy suspendované v kapalném médiu či přisedlé k pevnému substrátu budou identifikovány a charakterizovány prostřednictvím jejich spekter Ramanova rozptylu, která poslouží jako otisk prstu typu buňky a jejího fyziologického stavu. Kombinace Ramanovy spektroskopie s optickými mikromanipulacemi a mikrofluidní platformou pak umožní provádění těchto analýz na úrovni jednotlivých buněk a studium odezvy mikroorganismů na definované vnější stimuly či stresové faktory. Experimentální data budou analyzována prostřednictvím vhodných matematických algoritmů a využita pro vytvoření spektrální knihovny mikroorganismů. Získané výsledky významně přispějí k rychlé identifikaci mikroorganismů ve studovaných vzorcích bez vnějších činidel a zhodnocení jejich infekčního potenciálu, čímž podpoří rozvoj efektivnějších strategií pro léčbu infekcí.

Publikace

2015

Identification of individual biofilm-forming bacterial cells using Raman tweezers

SAMEK Ota BERNATOVÁ Silvie — JEŽEK Jan — ŠILER Martin — ŠERÝ Mojmir — KRZYŽÁNEK Vladislav — HRUBANOVÁ Kamila — ZEMÁNEK Pavel HOLÁ Veronika RŮŽIČKA Filip

2014

Candida parapsilosis Biofilm Identification by Raman Spectroscopy

SAMEK Ota — MLYNÁRIKOVÁ Katarína BERNATOVÁ Silvie — JEŽEK Jan — KRZYŽÁNEK Vladislav — ŠILER Martin — ZEMÁNEK Pavel — RŮŽIČKA Filip HOLÁ Veronika MAHELOVÁ Martina

Monitoring the influence of antibiotic exposure using Raman spectroscopy

SAMEK Ota ZEMÁNEK Pavel BERNATOVÁ Silvie — JEZEK Jan — SERY Mojmir — JAKL Petr — ŠILER Martin — RŮŽIČKA Filip

Raman tweezers on bacteria: Following the mechanisms of bacteriostatic versus bactericidal action

BERNATOVÁ Silvie SAMEK Ota — PILAT Zdenek — SERY Mojmir — JEZEK Jan — JAKL Petr — ŠILER Martin — KRZYŽÁNEK Vladislav — ZEMÁNEK Pavel HOLÁ Veronika DVOŘÁČKOVÁ Milada RŮŽIČKA Filip

Výskyt Candida dubliniensis v klinickém materiálu a možnosti její identifikace

MAHELOVÁ Martina RŮŽIČKA Filip

2013

Following the mechanisms of bacteriostatic versus bactericidal action using raman spectroscopy

BERNATOVÁ Silvie — SAMEK Ota — PILÁT Zdeněk — ŠERÝ Mojmír — JEŽEK Jan — JÁKL Petr — ŠILER Martin — KRZYŽÁNEK Vladislav — ZEMÁNEK Pavel — HOLÁ Veronika DVOŘÁČKOVÁ Milada RŮŽIČKA Filip

2012

Nové možnosti detekce a identifikace klinicky významných mikromycet

RŮŽIČKA Filip — HORKÁ Marie — SAMEK Ota

Utilization of laser-ablation based methods for obtaining complete chemical information of Algae

POŘÍZKA Pavel — PROCHAZKA David — NOVOTNÝ Karel — SAMEK Ota — PILÁT Zdeněk — PROCHÁZKOVÁ Klára — KAISER Jozef

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info