Informace o projektu

Zavedení předmětu Město a krajina: proměny v čase a prostoru (MĚKRO)

Kód projektu
FRVS/1773/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je vytvoření nového předmětu, který se bude zabývat krajinou a městem z pohledu historického vývoje a možností plánování, přičemž budou zkoumány environmentální souvislosti urbanizovaného prostředí. Zvláště v posledních desetiletích dochází k rozpínání měst do okolní krajiny a stírání hranic mezi volnou krajinou a zastavěným územím. Podobu rozvoje ovlivňuje územní plánování, které vzniká na základě pojetí města daného historickou zkušeností, ale i možností běžných obyvatel zapojit se do rozhodovacích procesů. V navrhovaném předmětu budou proto představeny základní možnosti územního plánování, jeho limity i možnosti participace veřejnosti. Tématika městského i krajinného plánování byla na Katedře environmentálních studií přednášena zatím pouze okrajově a navrhovaný předmět by měl tento nedostatek odstranit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info