Informace o projektu

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2011 (Databaze2011)

Kód projektu
MUNI/A/0073/2011
Období řešení
2/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit efektivní, aktuální a lehce dostupné informační zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty v elektronické podobě. Cílem projektu je především získat odborné právnické databáze (tuzemské i zahraniční). Databáze budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobného projektu realizovaného v roce 2011.


Prostřednictvím oborového vyhledávání bude doplněn přehled aktuálních volných zdrojů pro školitele. S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna právnické fakulty (při rešeršní činnosti, při objednávkách a pořizování databází).


Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, aktualizace přehledu volně dostupných databází a obdobných zdrojů v prostředí IS MU/intranetu, a participaci na semináři (organizace i aktivní vystoupení), se předpokládá stipendium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info