Informace o projektu
Václav II. Rozmach a zánik přemyslovské dynastie 1278-1306

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/04/0019
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Václav II., Přemyslovci, království

Záměrem předkládaného projektu je postižení celkového charakteru vlády krále václava II. a jeho syna Václava III. v českých zemích v Polsku a Uhrách, vztahu panovnické moci k jednotlivým strukturám společnosti - šlechtě, církvi, městům a poddaným. Projekt je orientován také na vykreslení českého královského dvora jako "dílny" utváření smělých politických koncepcí a jejich úspěšných realizací. Zvláštní pozornost bude věnována osobnosti panovníka a dvorskému prostředí, především jeho "vstřebávacím" i "vyzařovacím" schopnostem v oblasti světské a duchovní kultury. Projekt je plynulým pokračováním tříletého projektu Václav II. a česká společnost 1278-1306 (GA ČR 404/01/1279), který bude dokončen v souladu se schváleným harmonogramem k 31. prosinci 2003.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info