Informace o projektu

Projekt výzkumu interaktivních médií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/04/1370
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Výzkum - interaktivní - média
Spolupracující organizace
Slezská univerzita v Opavě
Vysoké učení technické v Brně

Název projektu: Projekt výzkumu interaktivních médií
Cílem projektu je kriticky a s ohledem na nejnovější literaturu: a) zdokumentovat a systematizovat základní literaturu, prameny a artefakty, vztahující se k jednotlivým dílčím etapám vývoje umění interaktivních médií b) vypracovat komplexní pojmový aparát jako nezbytný nástroj smysluplného bádání, vycházející ze stávající terminologické základny oboru c) sledovat další vývoj problematiky v souvislosti s novými objevy ve 2. polovině 20. století d) postihnout vývoj problematiky v souvislosti s propracováním nejnovějších metodologických a technologických postupů e) vytvořit on-line přístupnou elektronickou databázi, mapující nejvýznamnější osobnosti a jejich uměleckou tvorbu, realizovanou v prostředí interaktivních médií; databáze bude dále členěna do podsekcí: literatura, prameny, artefakty f) aplikovat výsledky výzkumu v umělecké a pedagogické praxi

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info