Informace o projektu

Příprava a otevření nástavbového kursu

Kód projektu
MUNI/41/T 29/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je zvýšit povědomí učitelů o fungování jazykového systému langue ve vztahu vzájemného působení jeho jednotlivých rovin a složek s aplikací na praktický jazyk ve smyslu prohloubení jistoty v jeho bezchybném používání; potlačovat zdroje interference ve výrazových prostředcích v rovině hovorového jazyka vědomou konfrontací s mateřským jazykem.