Informace o projektu

Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích - vývoj a sociálně-ekonomická struktura

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/04/0013
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
raně středověká centra, hospodářské zázemí, sociálně ekonomická struktura, Mikulčice
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Národní muzeum

Zajištění základních funkcí raně středověkého mocenského centra významu Mikulčic a obživy předpokládaných 1-2 tisíc obyvatel aglomerace vyžadovalo dobře organizované zázemí. Cílem projektu je zpracovat a teoreticky vyhodnotit všechny dostupné prameny k nejbližšímu zázemí raně středověkých Mikulčic. Na základě archeologické a antropologické analýzy staršího i nově získaného materiálu mají být řešeny otázky vývoje a sociální ekonomické struktury zázemí a provozního zajištění centra. Tyto otázky mají být ověřovány a doplňovány cílenými pracemi v terénu. Impulsem ke zpracování dané problematiky jsou překvapivé výsledky nejnovějších záchranných výzkumů v blízkém okolí Mikulčic. Výstupem projektu má být rukopis jednoho svazku publikační řady "Mikulčice", věnovaný nejbližšímu zázemí hradiště, a sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia. Projekt by měl přispět k řešení hospodářské a sociální problematiky Velké Moravy.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info