Informace o projektu

Srovnání přijímaného životního stylu studentských členů AS PdF MU a obdoby AS na PdF AUB (Universitet D Autonoma Barcelona)

Kód projektu
MUNI/41/16-B-B/2004
Období řešení
5/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je komparace životních stylů respondentů MU a respondentů UAB jako nositelů kulturních faktorů. Dalším významným cílem je pro řešitelku získání zkušeností s metodologií výzkumu, tvorbou, statistickým zpracováním a vyhodnocením dotazníku a vypracováním shrnující práce pod odborným vedením Mgr. Zdeňka Janíka - KAJ(cílem jeho výzkumu je verifikace hypotézy: Navzdory institucionální podobnosti akademických senátů u nás a na UAB, přetrvávají mezi těmito institucemi rozdíly, které je nutné vysvětlit metodami kulturní analýzy). Zkušenost ze spolupráce na výzkumu bude významným přínosem pro realizaci disertační práce řešitelky.