Informace o projektu

Aktivační a diferenciační znaky T- a B- lymfocytů u nemocných s primárními hypogamaglobulinémiemi

Kód projektu
MUNI/A/0817/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na vyšetření několika aspektů selektivního deficitu IgA(IgAD) a běžného variabilního imunodeficitu (CVID). V návaznosti na naše předchozí práce budeme sledovat lymfocytární subpopulace, jejichž počet byl zvýšen v našich předchozích studiích. Bude se jednat zejména o subpopulaci CD4+CD25+. Může se jednat o buňky aktivované, ale i Treg lymfocyty, ty budeme detekovat pomocí kombinace znaků CD4,CD25,CD127. Bude zkoumána i subpopulace B-lymfocytů CD21lowCD38low, jejíž procentuální zastoupení bylo u nemocných s IgAD zvýšeno. Soustředíme se na fenotypovou charakteristiku těchto buněk a závislost na přítomnosti autoimunitních fenoménů.