Informace o projektu

Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a na Slovensku (AaPKSDB)

Kód projektu
MUNI/C/0849/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor/Program
Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura MU - Kategorie C - Program rektora - Podpora vynikajících diplomových prací
Fakulta/Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt chce rozšířit současné poznání přírodních podmínek ve starší době bronzové na Moravě a na Slovensku pomocí ekologického zařazení malakofauny z archeologických nalezišť. Zabývá se pravěkou krajinou a impakty lidské činnosti na ni. V projektu bude pracováno s archeologickými prameny. Výsledky budou korelovány s dalšími provedenými analýzami (palynologie, osteologie, radiokarbonové datování, mikromorfologie, atd.) a následně interpretovány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info