Informace o projektu

Posudkové lékařství jako nový předmět na Lékařské fakultě Masyrykovy univerzity

Kód projektu
FRVS/1017/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Posudkové lékařství dosud není jako samostatný medicínský obor pregraduálně na lékařských fakultách v České republice vyučováno. Přitom posudková problematika je nesporně významnou součástí léčebně preventivní péče všech klinických oborů. Ošetřující lékaři proto nezbytně potřebují znát posudkové zásady u nejdůležitějších skupin nemocí nebo chorobných stavů. Všeobecný praktický lékař pro dospělé a posudkový lékař se ve své praxi běžně setkává s oblastí tzv. pojistných agend; nemocenské, invalidní důchody. Méně často s oblastí tzv. nepojistných agend, tj. státní sociální podporou, sociální pomocí (mimořádné výhody), sociálními službami (příspěvek na péči), hmotnou nouzí. Je však zřejmé, že všichni ošetřující lékaři potřebují ucelené základní znalosti z teorie lékařské posudkové činnosti. Cílem je koncipovat možnosti a podmínky pregraduálního vzdělávání v oboru posudkové lékařství jako samostatného povinně volitelného nebo volitelného předmětu v rámci magisterského jednooborového studia všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Koncepce řešení vychází z rozboru současných možností na lékařské fakultě. V rámci projektu budou jasně vymezeny název a cíl předmětu, stanoveny prerekvizity, rozsah, periodicita a umístění výuky včetně zařazení do struktury předmětů. Bude zpracována odborná náplň a osnova předmětu, vymezeny počty studentů a formy výuky, včetně implementace moderních didaktických metod, zvl. e-learningu. Budou zajištěny zdroje informací pro studenty, stanoveny metody hodnocení, způsob ukončení předmětu a jeho kreditní hodnota. Dále bude navrženo zajištění vyučujících, garant a garantující pracoviště. Bude plánována kalkulace nákladů na výuku nového předmětu a její personální zabezpečení i časový horizont realizace.