Informace o projektu

MHC třída IIB genů evropských kaprovitých ryb: jejich genetická variabilita a evoluce ve vztahu k životní strategii hostitelů a parazitismu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/04/1128
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
MHC geny, kaprovité ryby, evoluce, parazitizmus

Studium MHC (major histocompatibility komplexu) genů je součástí projektů zaměřených nejen na studium imunitní odpovědi organismů na přítomnost antigenu. MHC představuje skupinu genů charakteristických přítomností vysoce polymorfních lokusů kódujících proteiny, které jsou schopny rozpoznat peptidický řetězec patogenu a stimulují imunitní odpověď. V součastné době jsou častým předmětem studia faktory vedoucí k rozsáhlému polymorfizmu MHC genů a jeho udržení. Patogenně řízena selekce a nebo selekce založená na preferencích spojených s párováním jedinců a vedoucích k zvýšení rezistence u potomstva, představují dvě ne protichůdné hypotézy, které mohou vysvětlit vysokou variabilitu MHC genů. Jelikož úlohou MHC molekul je rozpoznání a označení antigenů, patogeny by mohli být považovány za selektivní agens. Každopádně, důkazy podporující selekci zprostředkovanou patogeny jsou limitovány a nepřímé. Cílem předloženého projektu je studium variability alel skupiny IIB MHC u široké škály kaprovitých ryb náležejících do čtyřech podčeledí a fylogenetická analýza exonu 2 a 3. Využití různých molekulárních metod povede k testování hypotéz parazitizmem řízeného polymorfizmu MHC genů, ale i dalších hypotéz souvisejících s evolucí MHC (”trans-species” hypotéze, evoluce MHC diverzity je starší než speciace, efekt různých druhů selekce na částí MHC genů) a umožní provést komparativní analýzu k testování vztahu genetické diverzity MHC a životních strategií hostitelů. V neposlední řadě je MHC využíván i v behaviorálních studiech, zejména k testování MHC závislému párování (MHC-dependent mating). V předkládaném projektu bude testován vztah variability MHC genů a přítomností samčích reprodukčních znaků.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info