Informace o projektu
Proměny politického a společenského pluralismu v moderní Evropě II. (Proměny II.)

Kód projektu
MUNI/A/0800/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zacílen na výzkum proměn politického a společenského pluralismu v soudobé Evropě a to se zvláštním zřetelem k středovýchodní Evropě a zejména českému kontextu. Představuje plynulé pokračování a současně rozšíření projektu, který se pod stejným názvem realizoval v průběhu roku 2011 a svým zaměřením se velmi osvědčil. Vzhledem k rozmanitosti řešené problematiky se prioritně zaměřuje na několik vybraných a pro současný politologický výzkum významných suboblastí. Čtyři subprojekty kontinuitně pokračují v řešení problematiky zkoumané v rámci specifického výzkumu katedry politologie už v průběhu roku 2011. Jde o subprojekty: 1) Proměna českých lokálních elit v procesu konsolidace nového režimu, 2) Deformace politického pluralismu, 3) Politický aktivismus, zájmové skupiny a sociální hnutí s důrazem na problematiku protestních událostí ve středovýchodní Evropě, 4) Vládnutí v postkomunistickém prostoru. Další tři subprojekty jsou tematicky nové: 5) Volby druhého řádu 2012, 6) Reflexe korupce v politické debatě v České republice a 7) Nominační procesy v českých politických stranách.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info