Informace o projektu

47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium BRNO - GENIUS LOCI

Kód projektu
MMB/OK/2012/126
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Mezinárodní hudebně-vědná kolokvia Brno se konají od roku 1966 jako tradiční součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu jako jediná pravidelně pořádaná mezinárodní konference v České republice. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav hudební vědy FFMU. Z důvodu změn spojených s konáním MHFB bylo rozhodnutím Města Brna kolokvium od roku 2012 vyňato z tohoto celku s tím, že bude zajišťováno i organizačně přímo Masarykovou univerzitou jako samostatná akce ( s možnou finanční podporou Statutárního města Brna).


Kolokvium 2012 bude tematicky vycházet ze zaměření příštího ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno 2012 - Janáček a genius loci. Konference je zaměřena na hudební život v Brně s důrazem na období 19. a 20. století. Tematicky se soustředí nejen na osobnosti brněnské hudební kultury (P. Křížkovský, H. W. Ernst, L. Janáček a jeho žáci, autoři nastupující na hudební scénu v 50. a 60. letech 20. století jako J. Berg, A. Piňos atd.), ale i na hudební instituce jako jsou spolky, školy a divadla. Konference tak bude sledovat rozvoj hudebního života ve městě se složitým národnostně politickým vývojem, na jehož dějinách se podíleli Češi, Němci i brněnští Židé.


Předpokládaný počet aktivních účastníků je cca 30. Mimobrněnským účastníkům bude zajištěno ubytování během konání kolokvia, cestovní náklady a stravování si účastníci hradí sami. Část nákladů na pořádání akce poskytne Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU z vlastních zdrojů, o zbylé finance žádá tímto o dotaci Statutární město Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info