Informace o projektu
Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1950

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/05/0534
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Umění, Sběratelství

Na rozdíl od ostatních evropských zemí nevěnoval prozatím český dějepis umění a kulturní historie soustředěnější odborný zájem dějinám sběratelství umění v českých zemích v období raného novověku a v 19. a 20. století. Projekt se proto zaměřuje na dokončení archivního a uměleckohistorického průzkumu vybraných sbírek obrazů a grafických kabinetů v Čechách a na Moravě v časovém úseku od poloviny 17. století do roku 1950. Hlavním cílem projektu je postižení povahy a výsledků tehdejších sběratelů a mecenášů umění z předních aristokratických rodů (např. Černínů, Nosticů, Valdštejnů, Thunů, Liechtensteinů, Dietrichsteinů, Kouniců, Blümegenů či Salmů) a přiblížení různých typů měšťanských sbírek v 19. a 20. století. Značná pozornost bude rovněž věnována problematice uměleckého obchodu od baroka po moderní dobu a také způsobům prezentace a zpřístupnění uměleckých sbírek v 19. a 20. století. Hlavním výstupem by se měla stát reprezentativní publikace: "Sobě, umění, přátelům".Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1950 (nakladatelství Triáda), jejíž součástí budou nejen odborné studie k jednotlivým tematickým okruhům, rejstřík sběratelů, ale rovněž bohatá fotografická dokumentace. Plánovaný rozsah knihy je 400 stran textu a cca 100 reprodukcí.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info