Informace o projektu

Začínáme znovu!

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.04/3.3.05/75.00160
Období řešení
6/2012 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
cizinci, zaměstnání, poradenství, individuální asistence, praxe
Spolupracující organizace
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Projekt podporuje spolupráci Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU s organizací nevládního sektoru poskytující služby sociální práce zejména migrantům na území České republiky. Cílem projektu je poskytovat pomoc a podporu cizincům, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu, podpora je směřována zejména na uplatnění na trhu práce. Podstatnou partnerství ze strany Katedry sociální politiky a sociální práce je zapojení studentů při vykonávání povinné praxe v rámci magisterského navazujícího studia.