Informace o projektu

Aplikace formálních metod pro ověřování vlastností procesů

Kód projektu
FRVS/446/2005/G6
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
formální modely, fomální metody, verifikace, model checking

Projekt je aplikací technik vedoucích ke zvýšení efektivity (a tím použitelnosti) verifikačních algoritmů, především metody model checking. Cílem je v rámci doktorského studia řešitele systematicky prozkoumat možnosti verifikace. Zvláště se zaměřit na určení jejich mezí na straně jedné a rozpracovat její praktické přínosy na straně druhé. Na základě tohoto průzkumu navrhnout algoritmy pro redukci modelu a optimalizaci specifikace. Jedním z cílů je prezentace výsledků na mezinárodních konferencích (za podpory navrhovaného grantu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info