Informace o projektu

Elementární znalosti obecné a fyzikální chemie mezi studenty chemie

Kód projektu
MUNI/41/07-A-B/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Řešitelkou projektu byl ve spolupráci s PřF OU vytvořen test ověřující elementární znalosti obecné a fyzikální chemie a schopnost respondentů využívat tyto znalosti při řešení složitějších úkolů. Test byl v přípravné fázi administrován studentům chemie na 3 českých VŠ pracovištích ve šk.r.2003/04. V r. 2004/05 byl test dle zkušeností upraven a administrován na 2 VŠ pracovištích. Cílem projektu je ve školním roce 2004/05 dokončit fázi pilotního testování, na základě výsledků a zkušeností test upravit a nachystat finální verzi pro testování v r. 2005/06. Získaná data budou odpovídajícím způsobem statisticky vyhodnocena - výsledky výzkumu po jejich shrnutí budou využity pro přípravu konferenčního a časopiseckého příspěvku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info