Informace o projektu

Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie (Sociální zabezpečení v evropském právu)

Kód projektu
MUNI/A/0949/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na odborné rozpracování jednoho z klíčových témat práva sociálního zabezpečení – sociálního a zdravotního pojištění, konkrétněji pak problematiky pojistného/odvodů na tato pojištění - a to v jeho evropském rozměru. Zkoumaným právním kontextem proto bude zejména právo Evropské unie a souvisejících ustanovení v právních řádech jednotlivých členských zemí.
Řešitelka pod potřebným dohledem odborného garanta rozebere aktuální stav koordinace odvodů na sociální a zdravotní pojištění s co možná nejširším využitím judikatury. Další prostor bude věnován tendencím vývoje jak na evropské tak na národních úrovních. Jelikož se tyto odvody v řadě svých znaků více či méně podobají daním (přímým daním), budou v rámci projektu hojně využívána i ustanovení a judikatura související s přímými daněmi.
Zvolené téma je plně v souladu se zaměřením odborného garanta – spoluřešitele a zároveň velmi úzce souvisí s tématem rigorózní i disertační práce studentky – řešitelky. Vypracování projektu tak nejen prohloubí její odborné znalosti, ale zároveň se může stát vhodnou platformou pro další odbornou spolupráci řešitelů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info