Informace o projektu

Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz (INTERAKTOM)

Kód projektu
LH13052
Období řešení
3/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Purdue University

Telomeráza je enzym, který se stará o udržování konců lineárních eukaryotických chromosomů – telomer. Pro správnou funkci telomery jsou nezbytné interakce mezi holoenzymem telomerázy a dalšími proteiny, které přivádí telomerázu ke konci telomery, rozbalují její strukturu, aby se stala přístupnou, nebo signalizují potřebu telomerové syntézy. Jakým způsobem jsou tyto procesy regulovány zůstává dosud nejasné. V každém případě by mělo jít o mechanismus, který zajistí ve správný čas navázání a také vytěsnění telomerázy z konců chromosomů, což teoreticky může být zprostředkováno např. prostřednictvím nějaké signální dráhy a/nebo interakcí s proteiny tzv. shelterinu. Vedle klasických funkcí spojených s udržováním telomer existuje dnes narůstající množství údajů o tzv. netelomerických funkcích telomerázy, o jejichž dosahu a významu se zatím stále můžeme pouze dohadovat. Zajímavá jsou i zjištění pocházející z analýz lidského transkriptomu, že lidská TERT podjednotka usměrňuje expresi mnoha genů včetně těch, které jsou aktivní v drahách ovlivňujících průběh buněčného cyklu, proliferaci a diferenciaci buněk. Znalost interaktomu telomerázyvzhledem k jejímu vztahu k rakovinným buňkám by mohla přispět k porozumění její regulace a snahám o protinádorové terapie. V začátcích výzkumu telomerázy byly experimenty zaměřeny na otázky řešitelné v prostředí in vitro, dnes narůstá potřeba porozumět funkcím a interakcím telomerázy v kontextu živé buňky. Velká rezistence rostlin vůči genomové nestabilitě a existence sbírek T-DNA inserčních mutant genů je předurčuje jako vhodný model pro funkční studie v telomerové biologii. Předkládaný projekt se zaměřuje na identifikaci a charakterizaci interakčních partnerů telomerázy pomocí nové metody pro zjišťování protein-proteinových interakcí v rostlinné buňce, která byla nedávno vyvinuta na pracovišti amerického partnera a, s využitím konstruktů z naší laboratoře, vedla ke společné publikaci v prestižním časopise Plant Cell.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info