Informace o projektu

Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/06/0067
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
pracovní trh, vzdělávání, gender, genderová segregace, strategie rozhodování

Předložený výzkumný projekt zmapuje z genderové perspektivy kvalitativního empirického šetření volbu vzdělání v závislosti na anticipacích šancí na pracovním trhu tak, jak se projevuje ve strategiích rodin při rozhodování o profesi dítěte ve fázi ukončení povinné školní docházky. Přínos projektu spočívá zejména v propojení analýz segregace na trhu práce se segmentací ve vzdělávání a v ukotvení výzkumu v sociologické genderové perspektivě.
Jádrem projektu je hloubkový kvalitativní výzkum propojenosti struktur trhu práce a vzdělávání a detailní analýza situace ve vybrané lokalitě, ve městě Brně. Předpokladem k vlastnímu výzkumu je přehledová systematizace doposud publikovaných kvantitativních výzkumů a analýz genderové segregace pracovního trhu na straně jedné a struktur vzdělávacího systému na straně druhé. Na ně naváže vlastní sekundární analýza relevantních kvantitativních dat.
Hlavními výstupy práce jsou kompletní texty pro vydání monografie a organizace mezinárodní konference Reprodukce a anticipace genderované struktury ve vzdělávání a na trhu práce, pomocí kterých bude s výsledky výzkumu seznámena akademická obec, státní instituce, pracovní a zaměstnanecké organizace i širší veřejnost.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info