Informace o projektu

Využití DNA analýzy k determinaci pohlaví nedospělých jedinců z eneolitického pohřebiště Hoštice za Hanou

Kód projektu
FRVS/43/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
determinace pohlaví, amelogenin, SRY, kultura zvoncových pohárů, nedospělí jedinci

Stanovení pohlaví jedince patří k základním antropologickým charakteristikám. Nicméně spolehlivost morfologického a morfometrického určení pohlaví z kosterního materiálu je limitována řadou faktorů: patologickým stavem jedince, stupněm zachovalosti kostry, faktory vnějšího prostředí, diety, pracovního stresu a zejména biologickým věkem, neboť u nedospělých jedinců nejsou ještě formovány pohlavně diferencující znaky a s postupujícím věkem se sexuální rozdíly opět zmenšují. Jednoznačnou odpověď může poskytnout analýza genů lokalizovaných na pohlavních chromozomech. Cílem předkládaného projektu je zavedení metodiky pro určení pohlaví založené na analýze DNA (gen pro amelogenin a SRY gen) na Katedru antropologie Přírodovědecké Fakulty Masarykovy Univerzity, tento postup bude aplikován na soubor kosterních pozůstatků nedospělých jedinců z eneolitického pohřebiště lidu kultury zvoncových pohárů (KZP) Hoštice za Hanou, které patří k nejvýznamnějším svého druhu ve střední Evropě. Zároveň tento projekt přispěje k rozšíření výuky předmětů Metody antropologie I (Bi7351) a Forenzní antropologie (Bi7352) a nabídky témat bakalářských, diplomových a disertačních prací v rámci vědecké výchovy studentů studijních programů Biologie a Biologie člověka, obor Antropologie na této katedře.

Výsledky

1. Byla zavedena a optimalizována metodika pro determinaci pohlaví u kosterních pozůstatků. 2. Byla rozšířena výuka předmětů Metody antropologie I (Bi7351) a Forenzní antropologie (Bi7352) o teoretické základy aplikace molekulárně-biologických metod v antropologii. 3. Byly obhájeny dvě bakalářské práce na téma molekulární antropologie. 4. Výsledky byly publikovány na konferencích: Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích, Hradec Králové Antropologie smrti. Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech, Brno Doktorandský seminář Moravskoslezské školy doktorandských studií, Brno 5. Dosažené výsledky budou publikovány ve sborníku Ve službách archeologie (Vaňharová M., Drozdová E., Určení pohlaví u dětských kosterních pozůstatků) a ve Sborníku doktorandského semináře (Vaňharová M., Drozdová E., Metody genetického určení pohlaví u kosterního materiálu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info