Informace o projektu

Herbarium vivae icones: Elektronický studijní herbář s komunikačním výukovým a testovacím rozhraním

Kód projektu
FRVS/153/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
botanika, determinace rostlin; herbář; učitelství biologie

Smyslem projektu je k posílení názornosti výuky botaniky na samotné fakultě a zároveň zlepšení znalosti nejhojněji se vyskytujících druhů rostlin absolventy učitelského studia biologie na fakultě - budoucími učiteli středních škol. K tomuto účelu bude současná výuka podpořena a zefektivněna vytvořením a trvalým zpřístupněním elektronických a praktických výukových multimediálních pomůcek, kterými jsou: (i) elektronický herbář ve webové i CD-ROM verzi sestávající ze skenů habitu 361 druhů živých rostlin, fotografií nebo skenů detailů květů, květenství, listů, či dalších charakteristických znaků těchto druhů, (ii) komunikační rozhraní umožňující různé formy samostatné výuky a testování znalostí s elektronickým herbářem ve webovém i CD-ROM prostředí, (iii) 2 paré laminovaného výukového herbáře = 2x 361 položek, odolných vůči opotřebování a trvale přístupných k prezenčnímu studiu v prostorách katedry, (iv) elektronickou skenovanou verzi výukového herbáře ve webové i CD-ROM verzi. K realizaci budou zakoupeny velkoformátový skener, digitální fotoaparát, velkokapacitní externí HDD a CD-ROM; laminování herbáře bude provedeno jako služba formou zakázky. Celkem 265 semestro-studentů/rok bude opakovaně pracovat s těmito pomůckami, z toho na učitelské studium připadá přibližně 140 semestro-studentů. Webovým zpřístupněním nebo formou CD-ROM se stanou tyto multimediální učební pomůcky dostupnější širšímu okruhu studentů a učitelů středních a základních škol. K tvorbě bude využit skriptovací jazyk PHP v kombinaci s JavaScriptem a prostředí Macromedia Flash. Komunikační rozhraní umožní uživatelům různé prohlížecí režimy, pasivní i aktivní režimy učení a testování znalostí. Originalita projektu je dána (i) výběrem druhů typických pro Českou republiku a modelových pro významné čeledi, (ii) způsobem zobrazení - skenování celého habitu a detailů živých rostlin, (iii) aktivitu stimulujícím komunikačním rozhraním pro výuku a testy.

Výsledky

Elektronické učební pomůcky a praktické učební pomůcky: 1) elektronický herbář ve webové i CD-ROM verzi sestávající ze a) skenů habitu 406 druhů živých rostlin, b) fotografií nebo skenů detailů květů, či květenství, c) detailů listů, či d) dalších charakteristických znaků těchto druhů databáze obsahuje k 20. prosinci 2006 celkem 2248 fotografií. http://www.sci.muni.cz/botany/studium/herbarium/ 2) komunikační rozhraní umožňující různé formy samostatné výuky s elektronickým herbářem ve webovém i CD-ROM prostředí. verze CD-ROM zahrnuje v současnosti celkem 2x30 ks dostupná v ústřední knihovně PřF MU a knihovně ústavu botaniky a zoologie PřF MU. 3) 2 paré laminovaného výukového herbáře = 2x 243 položek, trvale přístupného k prezenčnímu studiu atriu prvního patra budovy č. 10 areálu Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. 4) elektronická skenovaná verze výukového herbáře ve webové i CD-ROM verzi http://www.sci.muni.cz/botany/studium/herbarium/ Rozdíly oproti projektu nejsou povahy kvalitativní, ale v některých množstvích se od plánu přesto odlišují: 1. Množství druhů (plánovaných 361) se nepodařilo v průběhu jedné sezóny zvládnou nasbírat v plném rozsahu, protože nebylo v silách řešitelů, aby při výukovém a jiném pracovním vytížení nalezli dostatek času pro cesty do terénu, při kterých by jistě dosbírali všechny druhy. Celkem zvládli sebrat 243 druhů z povinného pensa, při sběru těchto 243 druhů však nasbírali dalších 163, aby snad nevzniklo podezření, že se flákali a množství splnit nechtěli. Sezónní, často velmi omezený, čas vhodný pro sběr některých druhů způsobil, že nestihli v některých obdobích nasbírat všechny druhy. Druhy, které byly do databáze zahrnuty navíc, mohou znalosti uživatelů rozšířit, ale lze je také při používání programu eliminovat, aby studenti neměli pocit, že jsou takto nuceni učit se "něco navíc". 2. Rozsah 243 položek laminovaného herbáře je ze stejných důvodů oproti plánovaným 361 položkám nižší. Vzhledem k tomu, že realizace výukového a laminovaného herbáře je také předmětem diplomové práce spoluřešitele, je záruka, že za pomoci prostředků pořízených v rámci projektu FRVŠ se podaří doplnit zbývajících 32 % druhů v průběhu příští vegetační sezóny, během, které bude svoji diplomovou práci dokončovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info