Informace o projektu

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (logika-ramec-rozvoje)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0216
Období řešení
4/2013 - 6/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je zkoordinovat pracoviště věnující se logice tak, aby mohla účinně spolupracovat jak v oblasti oborového studia, tak v souvislosti s úvodními kurzy logiky pro různé obory.
V oblasti oborových studií budou vytvořeny podmínky pro sdílení výuky mezi akreditovanými obory "logika" v rámci celé ČR, což prohloubí interakci mezi jednotlivými pracovišti a studentům zajistí odpovídající zázemí specializovaného byť spíše virtuálního pracoviště srovnatelného s pracovišti evropskými. Dalším krokem bude napojení takto sjednocených oborů na analogické obory v Evropě s cílem dosáhnout joint degrees.
V oblasti vzdělávacích propedeutik dojde ke sjednocení požadavků na úvodní kurzy logiky podle potřeb oborů, pro které jsou vyučovány. Vzniknou specializované oborové didaktiky i metodiky výuky logiky pro právníky, učitele, informatiky, lingvisty, studenty humanitních oborů apod.
Výstupem projektu bude:
40 inovovaných produktů
30 podpořených akademických pracovníků
3.000 podpořených studentů.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info