Informace o projektu

Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků

Kód projektu
FRVS/2658/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
ribotypizace, SDS-PAGE, identifikace, stafylokoky, mikrokoky

Stafylokoky a mikrokoky jsou jedny z nejběžnějších grampozitivních koků, které osidlují přirozeně nebo druhotně všechny typy prostředí. Běžně osídlují sliznici, kůži či kožní deriváty savců a ptáků. U těchto živočichů stejně jako u lidského hostitele mohou být součástí nepatogenní mikroflóry, mnohé z nich však mohou způsobovat více či méně závažné infekce. V porovnání se stafylokoky jsou mikrokoky patogenně méně významní, byli však také popsání jako původci pneumonie, meningitis či endocarditis.
V klinicky významných materiálech jsou dnes identifikovány druhy stafylokoků, které bývaly považovány za nepatogenní a jejich záchyt z podobných zdrojů nebyl zaznamenán.
Z důvodů velké biochemické podobnosti některých druhů je nezbytné podepřít identifikaci některými z molekulárně biologických metod. Z dřívějších studií vyplývá, že ribotypizace i studium celobuněčných proteinů jsou metody pro identifikaci grampozitivních koků vhodné

Výsledky

Byla vytvořena kompletní knihovna proteinových a (GTG)5 repetitivních sekvencí (u 47 druhů a poddruhů stafylokoků) a doplněna databáze ribotypizačních profilů. Databáze budou využívány pro výzkumné účely pracoviště České sbírky mikroorganismů a budou k dispozici také pro studijní účely. Dále bylo identifikováno 30 kmenu, to je 24 kmenů stafylokoků a 6 kmenu rodu Dietzia. Dalších 6 kmenů nebylo druhově identifikováno. Výsledky projektu byly prezentovány na zahraniční konferenci formou plakátového sdělení a část výsledků byla využita v přiložených publikacích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info