Informace o projektu

Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti

Kód projektu
DD06P03OUK005
Období řešení
1/2006 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt elektronického Českého hudebního slovníku osob a institucí (dále ČHSOI) je dlouhodobým klíčovým projektem Kabinetu hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU v Brně a navazuje na dosavadní tradici specificky lexikografického zpracování problematiky hudební kultury českých zemí s cílem zachytit znovu hudební scénu po zhruba čtyřicetiletém odstupu od posledního vydaného hudebně slovníkového díla tohoto typu. ČHSOI průběžně zpřístupňuje v několika edičních etapách cca 16.000 hesel pojednávajících o všech relevantních fyzických i právnických osobách, jež reprezentují historii i současnost hudební kultury českých zemí. Tento předkládaný grantový projekt si zvolil ke zpracování úsek českého interpretačního umění v minulosti a současnosti, tedy jak jednotlivé interpretační umělce, tak hudební soubory, vše pouze z oblasti artificiální hudby.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info