Informace o projektu

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Kód projektu
MUNI/D/0953/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci Aktuální otázky lidských práv (www.centrumlidskaprava.cz/archiv/bulletin) vychází od roku 2009. Za jeho vznikem stálo úsilí vytvořit platformu, která by přispěla k vyšší informovanosti odborné i laické veřejnosti o problémech spojených s ochranou lidských práv v České republice, Evropě i ve světě. Bulletin tak pravidelně přináší aktuální informace, podnětné komentáře, analýzy k současnému dění a rozhovory s předními odborníky a osobnostmi lidskoprávní komunity. Orientací na otázky lidských práv, jejich právní a politický rozměr a demokratizaci se bulletinu úspěšně daří zaplňovat mezeru, která v prostředí českých periodik dlouhá léta existovala. Anglická verze bulletinu Czech Republic Human Rights Review (www.center4hrd.org/archiv/bulletin), jež vychází dvakrát ročně, naopak přináší informace o lidskoprávním dění v domácím prostředí. Jako studentský projekt si bulletin klade rovněž za cíl podpořit studenty v publikační činnosti a rozšířit jejich povědomí a zájem o otázky lidských práv a demokratizaci. Každý rok Centrum vypisuje stáže pro studenty Fakulty sociálních studii a Právnické fakulty, jimž nabízí odrazový můstek k dalšímu publikačnímu a vědeckému rozvoji. Finanční prostředky budou využity na: - zkvalitnění grafické úpravy bulletinu, - prodloužení zakoupené internetové domény, - webhosting, - překlady textů do angličtiny a jazykové korektury, - - členství v Asociaci lidskoprávních institutů (AHRI), - cestovní a ubytovací náklady spojené s účastí zástupců redakce bulletinu na konferencích a seminářích AHRI, jejímž je Centrum členem, - cestovní a ubytovací náklady spojené s uskutečněním rozhovorů - workshop s mediálním specialistou, - informační a propagační materiály, - stipendia pro členy redakce a stážisty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info