Informace o projektu

Národní zprávy pro Mezinárodní akademii srovnávacího práva (NIACL)

Kód projektu
MUNI/A/0848/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem projektu Národní zprávy pro Mezinárodní akademii srovnávacího práva (NIACL) je příprava a publikace srovnávacích národních zpráv pro 19. kongres Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL). Cílem projektu je prostřednictvím srovnávací metody analyzovat ve znacích zadaných hlavními zpravodaji příslušných kapitol konkrétní aspekty českého právního řádu týkající se práva duševního vlastnictví a práva informačních a komunikačních technologií.
Výstupy projektu budou prezentovány ve formě národních zprávy na 19. mezinárodním kongresu IACL, který se uskuteční ve Vídni ve dnech 20. až 26. července 2014. Publikace písemných vyhotovení národních zpráv proběhne způsobem stanoveným pro jednotlivé odborné sekce (tj. ve formě recenzovaných článků nebo kapitol v monografiích).

Publikace

Počet publikací: 2