Informace o projektu

Využití alternativních posilovacích pomůcek ve sportovní přípravě - multimediální výukový materiál

Kód projektu
MUNI/FR/0333/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V oblasti kondiční přípravy se šíří nové trendy využití alternativních pomůcek k rozvoji síly. V přípravě budoucích trenérů je problém získat nová teoretická východiska kondiční přípravy a následně je transformovat do praxe. Bez patřičných vědomostí a zkušeností nebudou schopni tyto pomůcky zařadit při své praxi. Cílem projektu je poskytnout znalosti prostřednictvím výukového materiálu primárně pro VHT (v2014), který bude i ve formě responzivní webové aplikace a lze jej používat i v terénu.