Informace o projektu

Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonnosti v cyklistice II. (Konc)

Kód projektu
MUNI/A/0897/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na řešený projekt specifického výzkumu v roce 2013 (MUNI/A/0829/2012) a doplňuje spektrum řešených disciplín cyklistiky. Projekt předpokládá nová zjištění v problematice koncentrace při výkonu v cyklistice. Při bližším pohledu na strukturu pohybového výkonu je právě koncentrace v disciplínách cyklistiky jedna z rozhodujících složek úspěšného výkonu. Cílovou skupinou zkoumání jsou reprezentační družstva ČR různých disciplín cyklistiky (horská – Cross country, Downhill, cyklokrosu a Fourcrossu). Výzkum proběhne v rámci vrcholných světových soutěží roku 2014. Pro výzkum budou použity standardizované psychodiagnostické testy. Získané výsledky budou porovnávány s výsledky při soutěži a na jejich základě doporučeny změny v psychologické přípravě jednotlivých jezdců. Předpokládáme, že dílčí výsledky mohou pomoci zobecnění psychologických faktorů diagnostiky výkonnosti jednotlivých disciplín cyklistiky. Získané údaje budou statisticky vyhodnoceny a prezentovány v rámci vědecké konference a recenzovaného periodika. Převážná většina výzkumu bude realizována studenty v rámci zpracování témat závěrečných diplomových a disertačních prací.