Informace o projektu

Diagnostika stavu nožní klenby pomocí 3D profilometrické skenovací metody

Kód projektu
MUNI/A/0871/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Prevalence flexibilní ploché nohy u dětí předškolního věku je vysoká. Současná léčba této deformity zahrnuje nošení kvalitní obuvi, stimulaci plosky v běžném životě, nošení ortopedických vložek a rehabilitační léčbu. Na nošení kvalitní obuvi a facilitaci plosky v běžném životě se autoři shodují. Rozdílné názory jsou na pasivní korekci plochonoží pomocí ortopedické vložky a rehabilitační léčbu. Cílem tohoto projektu je zhodnotit vliv rehabilitační léčby u dětí s diagnostikovanou plochou nohou. Dílčím cílem je vyšetření nožní klenby u dětí od tří do sedmi let pro posouzení vývoje nožní klenby a její flexibility. Zhodnocení nožní klenby bude pomocí nové metody využívající 3D profilometrického skenování. Předpokládaná velikost souboru pro posouzení vývoje nožní klenby bude více než sto dětí ve věku od tří do sedmi let. Rehabilitační léčbu podstoupí dvacet dětí s diagnostikovanou plochou nohou, kdy měření proběhne před a po terapii. Metoda 3D skenování klenby nožní tak může být metodou, která pomůže přesněji diagnostikovat stav nožní klenby a posoudit efekt terapie, v tomto případě cílené rehabilitační léčby.