Informace o projektu

Migrující osoby v České republice – postavení na trhu práce a sociální integrace (NPV2MIGR)

Kód projektu
2D06002
Období řešení
7/2006 - 6/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
migrace - přistěhovalci - sociální integrace - integrační proces - sociální exkluze - trh práce - inkluzivní politiky - sociální soudržnost - bariéry participace - strategie začlenění
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

V důsledku aktuálních demografických a ekonomických vývojových trendů se imigrace stává důležitým sociálně politickým tématem. Projekt se zaměřuje na proces integrace imigrantů do sociálně ekonomických struktur české republiky jako hostitelské země, přičemž věnuje pozornost vnějším i vnitřním determinantám integrace. Hlavním cílem projektu je identifikace problémů pracovní a sociální integrace přistěhovalců v České republice, analýza vzájemných vazeb mezi oběma procesy a následná formulace doporučení pro nastavení efektivních mechanismů v realizaci integračních politik. K dosažení stanoveného cíle bude při realizaci projektu využito kombinace kvalitativních i kvantitativních technik sociologického výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info