Informace o projektu

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)

Kód projektu
LC546
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=etymolog_c
Klíčová slova
slavistika; bohemistika; stará čeština; čeština doby střední; lexikologie; lexikografie; etymologie; sémantika; fonologie; morfologie; slovotvorba; syntax; gramatika
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci

Předmětem projektu je všestranně jazykově (po stránce foneticko-fonologické, morfologické, slovotvorné, lexikologické, pro pozdější fáze jazyka též textologické) orientovaný výkum češtiny od jejích rekonstruovaných praslovanských počátků až po počátek češtiny nové (hruba do konce 18. století), důraz bude kladen především na výzkum slovní zásoby v systému národního jazyka i v konkrétních dobových textech, např. biblických. V rámci projektu probíhá podle potřeby školení doktorandů a mladých odborných pracovníků. Výsledky bádání jsou využívány při výuce na všech stupních studia (bakalářském, magisterském, doktorském) a ovlivňují i výběr témat diplomových a doktorských prací, které vznikají pod vedením pracovníků Centra. Cílem Centra je v návaznosti na výzkumné úkoly obou pracovišť mnohostranný popis vývoje češtiny a slovní zásoby zvláště, od etymologických východisek jednotlivých slov a jejich lexikálních a gramatických proměn přes sondy do vývoje českého jazykového systému po stav, v jakém se čeština koncem 18. století transformovala do tzv. češtiny nové (v podstatě do dnešního jazyka).

Publikace

Počet publikací: 67


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info