Informace o projektu
Politická věda ve střední Evropě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/07/0562
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Společenské nauky, politologie, střední Evropa, redefinování disciplíny, institucionální vývoj, paradigmata, teorie, metody, temata, publikace, interdisciplinární přesahy, veřejný prostor a politologická akademická komunita, zdroje, modely financování

Záměrem projektu Politická věda ve střední Evropě je zpracování a publikování monografie, která by na
základě kvalitativně orientovaného výzkumu popsala a ohodnotila vývoj spektra politických věd ve čtyřech
středoevropských zemích (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) v letech 1989-2009. Výzkum, reflektující fakt
generačního časového rámce analyzovaných procesů, bude vystavěn na standardní, z hlediska středoevropského prostředí ovšem dosud prakticky absentující metodice evaluace vývojové dynamiky
jednotlivých vědních disciplín, v tomto případě věd politických. Výzkumné pole přitom bude
strukturováno (1.) areálově (komparace vývoje ve 4 tzv. postkomunistických zemích, splňujících vstupní
podmínky srovnávací metody), (2.) subdisciplinárně (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia) a (3.) tematicky (podstata procesu redefinování disciplíny, institucionální vývoj, preferovaná paradigmata, teorie,
metody a témata, publikační orientace, vztah k jiným disciplínám, vztah veřejného prostoru a akademické
komunity, zdroje a modely financování). Výstupem by měla být suma textů podávající komplexní,
komparativně strukturovaný obraz o vývoji politických věd ve zkoumaných zemích v éře obnovených
akademických svobod. Anglicky psaný výstup informující o stavu politických věd by byl určen odborné i laické veřejnosti. Naplněn by zároveň byl klasický (nejen v českých postkomunistických podmínkách dosud
absentující) autoevaluční rozměr politických věd.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info