Informace o projektu

INOVACE BLOKU LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ ANALYTICKÉ CHEMIE A ZÁKLADŮ STUDIA ENVIRONMENTÁLNÍCH PROCESŮ

Kód projektu
FRVS/2244/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Základním rysem moderní environmentální vědy je nutnost komplexního přístupu ke studiu hladin a osudu persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka. Navrhovaná inovace tří předmětů studijních programů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí kopíruje tento trend a přináší do výuky nejnovější směry těchto oborů, právě tak jako nutné multidisciplinární propojení. Cílem předkládaného projektu je modernizace a lepší propojení bloku laboratorních cvičení Environmentální analytická chemie/Analytická chemie životního prostředí – Základy environmentálních procesů tak, aby se studenti během výuky dostali do kontaktu s nejnovějšími technikami a instrumentací moderní environmentální chemie. Vzhledem k tomu, ze inovované přístroje a metody jsou obecně využitelné pro studie hladin, rovnováh, biodostupnosti a toxicity polutantů v prostředí, budou na pracoviště zároveň zavedeny moderní techniky, které budou dále využívány v bakalářských, magisterských a doktorských projektech. Předkládaný projekt významně přispívá k rozvoji aktuálních trendů ve výuce a představuje další krok k propojení chemického a ekotoxikologického směru vzdělávání a výzkumu, a ke komplexnímu studiu environmentálních problémů.

Výsledky

1. Ve cvičení C8640 byly vytvořeny zcela nové úlohy zaměřené na procesy na fázových rozhraních. Byly vypracovány detailní návody ke všem úlohám v české a anglické verzi. 2. Zavedení nových úloh zaměřených na studium environmentálních procesů bylo podkladem pro publikaci v časopise Environmental Science and Pollution Research. 3. Současné sylaby obou cvičení byly rozšířeny o úlohy seznamující studenty s technikami, které doposud nebyly do výuky zavedeny (fotochemické a mikrobiální degradace, superkritická fluidní extrakce, GC-MS). 4. Zastaralé extrakční a analytické techniky (Soxhletova extrakce, GC-FID) ve cvičení C8620 byly nahrazeny postupy využívajícími novou instrumentaci (superkritická fluidní extrakce, GC-MS). 5. Program praktika byl upraven tak, aby studenti mohli pracovat maximálně samostatně, získali co nejvíce vlastních praktických zkušeností s moderní technikou a mohli samostatně realizovat všechny etapy analýzy včetně závěrečného počítačového zpracování dat. 6. Nově pořízená zařízení a optimalizované postupy slouží mimo výuku dále při realizaci bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info