Informace o projektu

Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě

Kód projektu
144028
Období řešení
9/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavní cílovou charakteristikou projektu je podnícení zájmu studentů a budoucích absolventů studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků o svoji budoucí pedagogickou profesi, aby po úspěšném ukončení studia skutečně nastoupili k výkonu profese v české školské soustavě. Stejný důraz je kladen na podporu učitelů v praxi (zejména začínajících), aby ve své profesi setrvali. Jelikož příčin nenastoupení a odchodu ze školského systému je více, soustředíme se jen na ty z nich, kam sahá kompetence a možnosti vysoké školy připravující učitele. Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity , bez kterých nelze v současnosti aktivity realizovat z prostředků VŠ či studentů a učitelů.

Projekt je zaměřen na řešení problematiky zkvalitnění profesní přípravy pedagogických pracovníků v ČR a jejich podpory během celé profesní kariéry ve školské soustavě. Je třeba prioritně realizovat: zkvalitnění vysokoškolské přípravy budoucích pedagogů, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogů v praxi, rozvoj poradenství pedagogům v praxi, inovace v komunikaci mezi akademickou a školskou sférou aj. Projekt je sestaven z následujících klíčových aktivit:
1. Vybavení speciálních učeben a didaktických laboratoří pro přípravu pedagogů
2. Inovace výukových prostředků pro didaktické studijní předměty
3. Inovace studijních předmětů pro získání pedagogické (učitelské) způsobilosti s vazbou na akreditaci
4. Zkvalitnění praxí studentů učitelství na fakultních cvičných školách a zařízeních
5. Podpora pedagogů pro inkluzi, uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb hendikepovaných a nadaných žáků, komunikaci s rodiči žáků.
6. Zkvalitnění metod výuky studentů na fakultách připravujících budoucí pedagogy
7. Rozvoj celoživotního vzdělávání pro pedagogy v praxi
8. Realizace pedagogických týdnů na učitelských fakultách MU
9. Příprava individuálního poradenství pro pedagogy v praxi
10. Podpora začínajících učitelů
11. Vytvoření webového portálu pro komunikaci MU s pedagogy v terénu

Masarykova univerzita má rozhodující podíl na pregraduální i postgraduální přípravě plně kvalifikovaných učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků. Vzdělávání pedagogů přímo realizuje pět fakult MU s rozhodující rolí Pedagogické fakulty MU. Pracovníci MU mají potřebné kompetence záměr projektu realizovat. Je však nutno tyt

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info