Informace o projektu

KOMPLEXNÍ INOVACE A MODERNIZACE LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Kód projektu
FRVS/218/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt si klade za cíl komplexně inovovat a modernizovat laboratorní cvičení z fyzikální chemie (FCH). Cílovou skupinu, které je projekt určen, tvoří studenti odborné chemie a biologie bakalářského, magisterského i doktorského studia a studenti se zaměřením na vzdělávání (učitelství chemie). Celkem se jedná ročně o zhruba 160 posluchačů. Komplexnost řešení projektu spočívá v maximálně promyšleném využití nového přístrojového vybavení v laboratořích základního a pokročilého kurzu FCH. Počítá se s tím, že nově zakoupené přístroje budou účelně využívány i v rámci přípravy diplomových, rigorózních a doktorských prací. Předložení projektu je současně reakcí na doporučení evaluační komise z konce roku 2005 - posílit výuku FCH, především její experimentální část -(http://www.sci.muni.cz/php/evaluation/).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info