Informace o projektu

Inovace výuky v rámci vytváření nové profilace magisterského studia psychologie (IVNPP)

Kód projektu
MUNI/FR/1569/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt reaguje na vznik nové profilace magisterského studia Psychologie, která se bude zaměřovat na psychoterapii/klinickou psychologii/manželské a partnerské poradenství a nabízí studentům možnost získat praktické dovednosti v oblasti komunikace s klientem po internetu - zejména v oblasti internetového psychologického poradenství.
Praktická část výuky bude obsahovat nácviky dovedností,workshopy odborníků z praxe, supervize vlastní práce studentů a stáže v psychologické internetové poradně.