Informace o projektu

Posílení kvality a atraktivity PhD programu Life Sciences (PhD-LS)

Kód projektu
MUNI/FR/1743/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Atraktivní PhD studium je klíčové pro další rozvoj excelence ve výuce a výzkumu na MU. Díky projektu PhD-LS vzroste kvalita programu Life Sciences, který je akreditován na PřF a realizován ve spolupráci s CEITEC MU. Do výuky budou zapojeni externí odborníci na financování vědy, přípravu a realizaci výzkumných grantů, projektové řízení a využití výsledků VaV v praxi. Vytvořené podklady a prezentace a zakoupená literatura budou dále využitelné při vzdělávání mladých vědců na MU.