Informace o projektu

Holocén: procesy, příroda, člověk (Holocen)

Kód projektu
MUNI/FR/1784/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Holocén je mladší oddělení kvartéru a zároveň nejmladší útvar kenozoika. Jeho začátek klademe do doby před necelými 12000 let. Během této doby došlo k zásadní proměně přírody včetně geologických procesů. Je to také období vývoje lidské společnosti. I přes aktuálnost tématu dosud podobně zaměřený předmět neexistuje v nabídce MU, ani jiné české univerzity. Nový předmět by svým přesahem směřoval nejen na studenty Geologie, ale také napříč spektrem přírodovědných, humanitních i sociologických oborů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info