Informace o projektu

Právně teoretický náhled na interpretaci mezinárodního práva (PTNIMP)

Kód projektu
MUNI/A/1503/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Interpretace mezinárodního práva je navýsost důležitou otázkou. Mezinárodní právníci, snad až příliš zaměřeni na pozitivní právo, někdy opomíjejí teoreticko-právní rozměr celé problematiky. Cílem projektu je propojit náhled soudobé právní teorie na interpretaci práva s pohledem očima právního odvětví mezinárodního práva. Předběžná výzkumné otázky mohou znít následovně: Je zde kongruence v přístupu k interpretaci v mezinárodním právu a právní teorii? Pokud ne, jaké je plausibilní vysvětlení? Jsou zde nějaká specifika mezinárodně-právní interpretace, která právní teorie opomíjí?

Metodologie by měla být založena na analýze mezinárodního práva očima soudobých názorů na interpretaci práva v oboru právní teorie. Na straně druhé, tato analýza může posloužit jako reflexe právní teorii, zda není příliš zaměřena na interpretační postupy dle práva vnitrostátního, a tak zůstávají některé otázky opomenuty.

Publikace

Počet publikací: 2